Annie SCHREIJER-PIERIK : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
An Coiste um Iascach 
An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta 
An Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus Rúis 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

NL  
 
Written explanations of vote 
TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam  
- PECH_AD(2019)641139 -  
-
PECH 
Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 

Teagmháil