Please fill this field
Arba KOKALARI Arba KOKALARI
Arba KOKALARI

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an tSualainn - Moderaterna (an tSualainn)

Dáta Breithe : , Stockholm

Baile Arba KOKALARI

Comhalta

IMCO
An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
FEMM
An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne
D-US
An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe

Comhalta ionadaíoch

AFET
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
D-BY
An Toscaireacht don chaidreamh leis an mBealarúis
DACP
An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE
DEPA
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest

Gníomhaíochtaí is déanaí

Iron ore pellets in the EU Emissions Trading System EN

13-07-2020 E-004149/2020 Coimisiún
Ceisteanna i scríbhinn
10-07-2020
Written explanations of vote

Moderaterna anser att kommissionens förslag till riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken i grunden är bra. Därför röstade vi mot de ändringar som Europaparlamentet föreslog, som skulle urholka det nationella självbestämmandet, innebära mer statliga interventioner på arbetsmarknaden och påverka ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen.

10-07-2020
Written explanations of vote

Spridningen av det nya coronaviruset och covid-19 har visat på behovet av ett starkare och mer effektivt europeiskt samarbete när det gäller gränsöverskridande hot mot folkhälsan. Därför röstade Moderaterna för resolutionen, som lyfte behovet av ett sådant samarbete och även framhäver en rad områden där vi behöver göra mer inom EU, såsom insatser mot antibiotikaresistens och bristen på läkemedel. Samtidigt vill vi vara tydliga med att sjukvård först och främst ska förbli en nationell behörighet. Därför bör gemensamt agerande på europeisk nivå främst handla om att stärka samordningen inom EU och komplettera medlemsländernas eget agerande där detta är nödvändigt och har ett mervärde. Vi välkomnar därför resolutionens övergripande ambition, men har bland annat valt att rösta emot uppmaningar till lagstiftning om gemensamma standarder för sjukvård inom EU samt ett förslag om en separat fond för att stärka medlemsländers sjukvård, då detta är något som bör göras på nationell nivå.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg