Kris PEETERS : Baile 

Cathaoirleach 

An Toscaireacht don chaidreamh le Tionól Parlaiminteach ECAT 

Comhalta 

CPDE  
Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí 
An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra 
An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha 
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil