Christine SCHNEIDER : Baile 

Comhalta 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an Afraic Theas 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

DE  
 
Written explanations of vote 
DE  
 
Written explanations of vote 
DE  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil