Veuillez remplir ce champ
Radka MAXOVÁ Radka MAXOVÁ
Radka MAXOVÁ

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an tSeicia - ANO 2011 (an tSeicia)

Dáta Breithe : , Pardubice

Baile Radka MAXOVÁ

Comhalta

EMPL
An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
DACP
An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE

Comhalta ionadaíoch

CULT
An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
FEMM
An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne
D-RU
An Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus Rúis

Gníomhaíochtaí is déanaí

26-03-2020
Written explanations of vote

. – Rozhodla jsem se podpořit návrh Evropské komise, který se zabývá přidělováním letištních časů na letištích. Podle pravidel pro přidělování letištních časů na letištích v EU musí letečtí dopravci využívat alespoň 80 % svých přidělených letištních časů, aby o ně v dalším roce nepřišli. To za současné situace v souvislosti s koronavirem vedlo k provozování letů s poloprázdnými letadly, což je špatné jak z ekonomického, tak ekologického hlediska. Proto jsem se rozhodla podpořit návrh Evropská komise, aby letecké společnosti od této povinnosti byly dočasně osvobozeny, aniž by ztratily svá práva. Je třeba teď dopravnímu sektoru, který je těžce zasažen, pomáhat, ne ho zatěžovat byrokracií.

26-03-2020
Written explanations of vote

. – Naše hospodářství a zdravotnictví je pod nevídaným tlakem, a proto jsem během prvního mimořádného plenárního zasedání hlasovala pro „Investiční iniciativu pro reakci na koronavirus“, která členským státům poskytne 37 miliard EUR z Fondu soudržnosti na pomoc při řešení dopadů krize COVID-19. Jedním z hlavních cílů iniciativy je podpora malých a středních podniků poskytováním likvidity, což pomůže zachovat pracovní místa. Iniciativa také pomůže posílit investice do produktů a služeb, které to teď potřebují, jako například zdravotnické služby. Je třeba co nejvíce zamezit negativním dopadům krize na zdravotnictví a ekonomiku a jsem proto ráda, že jsme schopni v tomto ohledu reagovat rychle.

26-03-2020
Written explanations of vote

. – Jsem toho názoru, že v případě závažných mimořádných událostí v oblasti veřejného zdraví, jako je ta současná, by Unie měla prokázat svou solidaritu s členskými státy a se státy, které v současné době jednají o přistoupení k Unii. Hlasovala jsem proto pro umožnění využívání Fondu solidarity Evropské unie, který byl do této doby omezen na pomoc při přírodních katastrofách, na pomoc v případě závažných mimořádných událostí v oblasti veřejného zdraví. To umožní poskytování finanční pomoci postiženým států, abychom tak pomohli jejich občanům, přispěli k rychlému návratu k běžnému životu a omezili šíření koronaviru.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg

Seoladh poist

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Willy Brandt 07M021
    1047 Bruxelles