Please fill this field
Radka MAXOVÁ Radka MAXOVÁ
Radka MAXOVÁ

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an tSeicia - ANO 2011 (an tSeicia)

Dáta Breithe : , Pardubice

Written explanations of vote Radka MAXOVÁ

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

19-06-2020

. – Podpořila jsem zřízení vyšetřovacího výboru o ochraně přepravovaných zvířat, který se bude zabývat tím, jestli dochází k porušování uplatňování práva Evropské unie na ochranu zvířat během přepravy v Evropské unii i mimo ni, a to ve všech typech dopravy. Výbor se zaměří na to, jak členské státy implementují a provádějí pravidla EU a na to, zda je Evropská komise řádně prosazuje. Půjde zejména o ustanovení EU týkající se prostorových parametrů pro přepravovaná zvířata, jejich krmení, podestýlku a ventilační systém během přepravy.

19-06-2020

. – V hlasování o rezoluci ohledně znovuotevření vyšetřování premiéra České republiky jsem se nakonec rozhodla zdržet. Ačkoli tato rezoluci je v obecné rovině dobrá, obsahuje hned několik bodů, které se bohužel nepodařilo odstranit, které jsou fakticky nesprávné, či předjímají výsledky trestního řízení samotného či auditu EU. Proto jsem se rozhodla tuto rezoluci nepodpořit, i když s mnoha jejími body souhlasím.

19-06-2020

. – Tímto usnesením se Evropský parlament zabýval v návaznosti na smrt George Floyda ve Spojených státech amerických. Rasismus se však nevyhýbá ani Evropě a je proto zapotřebí s těmito tendencemi bojovat a poučit se ze zahraničí. K odstraňování předsudků a stereotypů je zapotřebí se zaměřit především na vzdělávání. To se stává základním nástrojem v boji proti diskriminaci a rasismu. Antidiskriminační politika musí být základním pilířem inkluzivní společnosti. Rovný přístup musí platit ve všech oblastech jako je vzdělání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, sociální služby, soudní systém či politická účast. Antidiskriminační politiky musí mít také meziodvětvový a genderový přístup, jelikož jsou to právě ženy z etnických minorit, na které diskriminace dopadá zvláště tvrdě. Proto jsem se toto usnesení rozhodla podpořit.

19-06-2020

. – Usnesení ohledně zákona o národní bezpečnosti Čínské lidové republiky pro Hongkong a hájení vysokého stupně autonomie jsem se rozhodla podpořit. V textu usnesení odsuzujeme jednostranné zavedení zákona o bezpečnosti v Hongkongu, jakožto útok na jeho autonomii a svobody, jež se v roce 1984 Čína zavázala hájit v rámci zásady, jedna země, dva systémy”. Rezoluce žádá Radu a místopředsedu Komise, aby zajistili, že otázka zákona o národní bezpečnosti pro Hongkong bude, spolu s dalšími otázkami ohledně dodržování lidských práv v Číně, jednou z hlavních priorit na nadcházejícím summitu mezi EU a Čínou. Odsuzujeme tu také svévolná zatýkání, použití síly proti demonstrantům a vyjadřujeme znepokojení nad stavem svobody médií. V neposlední řadě rezoluce také připomíná odvahu občanů Číny, kteří v roce 1989 na Náměstí nebeského klidu vyzvali stát k reformám a vyzývá čínské orgány, aby umožnili uctít památku masakru.

19-06-2020

. – Hlasovala jsem pro toto usnesení, jelikož se domnívám, že volný přeshraniční pohyb je pro všechny z nás obrovskou výhodou. Musíme udělat vše pro to, aby hranice byly otevřené, a když už se z nějakého důvodu, jako je například rozšíření nákazy COVID-19 zavřou, aby se tak činilo koordinovaně. Uzavření hranic, které mnoho států udělalo bez předchozího varování způsobilo zvlášť velké obtíže přeshraničním pracovníkům. Je nyní nutné uvolňovat omezení koordinovaným způsobem. Státy by měly spolupracovat napříč regiony, aby se postupně vracely základní svobody a zároveň se zabránilo opětovnému šíření nákazy.

19-06-2020

. – V rámci výboru pro zaměstnanost a sociální věci jsem spolupracovala na textu usnesení o ochraně přeshraničních a sezónních pracovníků v souvislosti s pandemií koronaviru. Usnesení jsem proto na plenárním zasedání podpořila, protože je třeba, aby Evropská komise i členské státy prováděly právní předpisy EU řádně, a aby tak bylo zaručeno právo těchto pracovníků na volný pohyb, sociální zabezpečení, a aby se dbalo na zdravotní a bezpečnostní požadavky. Přeshraniční pracovníci jsou symbolem základního práva Unie na volný pohyb a jsou klíčoví pro prosperitu celé EU. Jsem tedy ráda, že jsme je v Parlamentu usnesením podpořili.

18-06-2020

. – Doporučení Evropského parlamentu k vyjednávání nové partnerské dohody se Spojeným královstvím s Velkou Británií a Severním Irskem jsem se rozhodla podpořit. Obsahuje sérii důležitých doporučení v mnoha oblastech týkajících se obecných principů, implementace dohody, ekonomického partnerství, obchodu a rovných podmínek, zahraničních vztahů a mnoha dalších. Parlament v textu také hodnotí jak implementaci dohody o odstoupení, tak pokrok samotného jednání. Vyjadřujeme tu také podporu práci pracovní skupiny Komise pro Spojené království pod vedením hlavního vyjednavače Michaela Barniera. V této složité situaci je zapotřebí postupovat konstruktivně a zároveň trvat na hlavních požadavcích EU.

18-06-2020

. – Jakožto stínová zpravodajka mé frakce Renew Europe jsem tento text samozřejmě podpořila. V návaznosti na evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020 v tomto usnesení vyzýváme Evropskou komisi, aby předložila dlouhodobou, dobře financovanou a ambiciózní strategii EU v této oblasti po roce 2020. Usnesení mimo jiné zdůrazňuje potřebu inkluzivního trhu práce a vzdělávání i rovný přístup k sociálním a zdravotním službám. Dále vyzývá k rozšíření průkazu zdravotního postižení EU, podtrhuje nutnost podporovat rodinné příslušníky a pečovatele osob se zdravotním postižením a zapojovat osoby se zdravotním postižením a jejich zastupující organizace do všech politik, které se jich týkají. V neposlední řadě usnesení trvá na plném provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, což je podle mě základním předpokladem pro dodržování práv osob se zdravotním postižením.

18-06-2020

. – Toto rozhodnutí jsem se rozhodla podpořit, jelikož spolupráce v rámci EU velmi přispívá boji proti rakovině a ochrana zdraví, je jednou z hlavních priorit Unie. V EU v roce 2015 zemřelo na rakovinu 1.3 milionu lidí, což tvoří ¼ všech zemřelých. Zvláštní výbor proti rakovině bude zkoumat opatření proti této chorobě, vyhodnocovat vědecké poznatky o prevenci a rizikových faktorech, provádět analýzy screeningových programů a bude se zabývat i možnostmi podpory klinických hodnocení a mnoha dalšími záležitostmi souvisejícími s prevencí, léčbou a monitoringem rakoviny.

18-06-2020

. – Zřízení zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do demokratických procesů v EU jsem ráda podpořila. Je potřeba mít výbor, který nabídne všeobecný a dlouhodobý přístup k zahraničnímu vměšování jako jsou mimo jiné dezinformační kampaně, kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu, přímé i nepřímé finanční podpory i hospodářský nátlak. Výbor bude pracovat na legislativních i dalších opatřeních, které povedou k větší transparentnosti a posoudí i vnitrostátní opatření omezující politické financování a nebezpečí jejich obcházení. Tyto hrozby zasahují celou EU a je nutné k nim zaujmout jasný a silný postoj a postupovat koordinovaně a společně.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg

Seoladh poist

  • Local office address:
    Senovážné náměstí 2

    37001 České Budějovice