Nathalie COLIN-OESTERLÉ : Baile 

Comhalta 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Toscaireacht don chaidreamh le hIosrael 
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

FR  
 
Written explanations of vote 
FR  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil