Veuillez remplir ce champ
Nathalie COLIN-OESTERLÉ Nathalie COLIN-OESTERLÉ
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Fhrainc - Les centristes (an Fhrainc)

Dáta Breithe : , Ollioules

Baile Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Comhalta

ENVI
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
D-IL
An Toscaireacht don chaidreamh le hIosrael
DMED
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí

Comhalta ionadaíoch

LIBE
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Gníomhaíochtaí is déanaí

Na ciorruithe atá beartaithe ar bhuiséad POSEI

06-03-2020 O-000030/2020 Coimisiún
Ceisteanna ó bhéal

An ciorrú atá beartaithe ar bhuiséad POSEI

06-03-2020 O-000028/2020 An Chomhairle
Ceisteanna ó bhéal

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg

Seoladh poist

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles