Christophe GRUDLER : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 
An Toscaireacht don chomhar ó Thuaidh agus don chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Íoslainn agus chun Comhchoiste Parlaiminteach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha 
An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint 
An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Tuirc 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil