Asger CHRISTENSEN : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Toscaireacht don chaidreamh le hIosrael 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

EN  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil