Please fill this field
Laurence FARRENG Laurence FARRENG
Laurence FARRENG

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an Fhrainc - Mouvement Démocrate (an Fhrainc)

Dáta Breithe : , Nimes

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir Laurence FARRENG

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM moltaí don Choimisiún maidir le creat na ngnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

TUAIRIM ar chearta maoine intleachtúla d’fhorbairt teicneolaíochtaí na hintleachta saorga

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

TUAIRIM ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Bliain Eorpach an Iarnróid (2021)

17-07-2020 CULT_AD(2020)650707 PE650.707v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

TUAIRIM maidir leis an bPlean Infheistíochta Eorpach inbhuanaithe - Conas is féidir an Comhaontú Glas a mhaoiniú

16-07-2020 CULT_AD(2020)650553 PE650.553v02-00 CULT
Romeo FRANZ

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Bliain Eorpach an Iarnróid (2021)

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

TUAIRIM maidir leis an tuarascáil ar chur chun feidhme na Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach: Dearcthaí diúltacha i leith daoine de chúlra Romach san Eoraip a chomhrac

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies EN

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year 2018 EN

22-01-2020 CULT_AD(2020)643225 PE643.225v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020 EN

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg