Javier ZARZALEJOS : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht don chaidreamh le Ceanada 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha 
An Coiste um Iascach 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an India 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil