Claudia GAMON : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Toscaireacht don chomhar ó Thuaidh agus don chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Íoslainn agus chun Comhchoiste Parlaiminteach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) 

Comhalta 

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra 
An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Mhacadóin Thuaidh 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil