Dan-Ştefan MOTREANU : Baile 

Comhalta 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra 
An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an tSile 
An Toscaireacht chun an Tionóil Pharlaimintigh idir an Eoraip agus Meiriceá Laidineach 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

RO  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil