Sira REGO : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 
An Coiste um Achainíocha 
An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mheiriceá Láir 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht chun an Tionóil Pharlaimintigh idir an Eoraip agus Meiriceá Laidineach 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

ES  
 
Written explanations of vote 
ES  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil