Clare DALY : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Toscaireacht don chaidreamh leis an Afganastáin 

Comhalta 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta 
An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 
An Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus Rúis 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil