Tom BERENDSEN : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 
An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 
An Toscaireacht don chomhar ó Thuaidh agus don chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Íoslainn agus chun Comhchoiste Parlaiminteach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil