Susana SOLÍS PÉREZ : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Toscaireacht don chaidreamh le Leithinis na Cóiré 

Comhalta 

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 
An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne 
An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil