Veuillez remplir ce champ
Sheila RITCHIE Sheila RITCHIE
Sheila RITCHIE
an Ríocht Aontaithe

Dáta Breithe : , Perth

9ú Téarma Parlaiminteach Sheila RITCHIE

Grúpaí polaitiúla

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grúpa Renew Europe - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (an Ríocht Aontaithe)

Comhalta

  • 02-07-2019 / 28-01-2020 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : An Coiste um Rialú Buiséadach
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE

Comhalta ionadaíoch

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Tuirc
  • 29-01-2020 / 31-01-2020 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.