Veuillez remplir ce champ
Atidzhe ALIEVA-VELI Atidzhe ALIEVA-VELI
Atidzhe ALIEVA-VELI

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an Bhulgáir - Movement for Rights and Freedoms (an Bhulgáir)

Dáta Breithe : , Devin

Baile Atidzhe ALIEVA-VELI

Leas-Chathaoirleach

DCAS
An Toscaireacht chun na gCoistí um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus an Chasacstáin, idir AE agus an Chirgeastáin, idir AE agus an Úisbéiceastáin agus idir AE agus an Táidsíceastáin, agus don chaidreamh leis an Tuircméanastáin agus leis an Mongóil

Comhalta

EMPL
An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
AGRI
An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
D-MK
An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Mhacadóin Thuaidh

Gníomhaíochtaí is déanaí

European coordinated response to the COVID-19 outbreak (debate) BG

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-072-0000)
Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach
26-03-2020
Written explanations of vote

Подкрепих резолюцията относно разпределянето на слотове на летищата в Общността. Считам, че безпрецедентната ситуация в ЕС, породена от изключително бързото разпространяване на пандемията коронавирус Covid-19 налага бърза ревизия и оценка на съществуващите правила и своевременната им адаптация към реалностите на разразяващата се криза.
Транспортният сектор е тежко засегнат и ние сме длъжни да направим нужните промени за да се сведат до минимум загубите за авиокомпаниите, летищата, да се намали негативния отпечатък върху климата и да се създадат нужните условия, авиационният сектор да остане конкурентноспособен след края на пандемията.
Фактите са категорични - от януари има множество отменени полети от и до Китай, а от началото на март има 10% спад в броя на полетите. Нещо повече, ситуацията бързо се влошава. След публикуването на законодателното предложение, на 13.03.2020 г., спадът на броя на пътници бе драстичен. Много компании преустановиха или значително намалиха броя на изпълняваните полети и няколко летища са вече затворени. Това, съчетано с множеството отложени резервации за идните месеци, е ясен показател, че предложената законодателна промяна е крайно необходима. Не редно авиокомпаниите да са задължени да оперират, макар и с почти празни самолети, само за да запазят своите слотове. Считам, че тази промяна ще смекчи последиците от настоящата криза и ще осигури правна сигурност за авиокомпаниите.

26-03-2020
Written explanations of vote

Гласувах в подкрепа на резолюцията.
Броят на заразените с коронавирус COVID-19 и броят на починалите вследствие на заразата, в ЕС и държавите в процес на преговори е алармиращо висок и за огромно съжаление продължава да нараства. Тази пандемия и породената от нея криза поставят държавите членки в изключително трудно положение. Считам, че точно това е момент, в който солидарността и взаимопомощта са крайно необходими. В тази връзка, приветствам законодателното предложение целящо разширяване на обхвата на Фондът „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС), така че да включва тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве и считам, че увеличаването на размера на авансовите плащания до 25% ще бъде от огромна полза за държавите в такива тежки моменти.
Вярвам, че никой не се съмнява, че мащабите на пандемията налагат намеса на европейско равнище. Държавите членки, заедно с държавите в процес на преговори следва да имат възможността, ако отговарят на предвидените условия да поискат подкрепа от ЕС. Считам, че ФСЕС следва да предвижда възможност за оказване на подкрепа на държавите да посрещнат най-належащите нужди на хората и да се допринесе за бързото възстановяване от тежки кризисни ситуации, възникнали в резултат на заплаха за общественото здраве, каквато несъмнено е пандемията коронавирус Covid-19.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg

Seoladh poist

  • European Parliament
    Rue de Trêves 
    Willy Brandt 03M035
    1047 Bruxelles