Emmanouil FRAGKOS : Written explanations of vote 

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

EL  
 

Η επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 στην Ισλανδία και τη Νορβηγία θα επιτρέψει στην Ισλανδία και τη Νορβηγία να ζητούν αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δεδομένα που καταγράφονται από άλλα συμμετέχοντα κράτη και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων Eurodac προκειμένου να εξακριβώσουν την ταυτότητα ή να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με άτομο που είναι ύποπτο για σοβαρό έγκλημα ή τρομοκρατία ή σχετικά με θύμα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενεργότερη συνεργασία όλων των ευρωπαϊκών χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη.

EL  
 

Επειδή η συμφωνία αυτή αποτελεί απόρροια της νομολογίας του ΔΕΕ (υποθέσεις γνωστές ως «ανοικτοί ουρανοί»), σύμφωνα με την οποία όλοι οι αερομεταφορείς της ΕΕ πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στα δρομολόγια μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, έχει την υποστήριξή μας. Η τροποποίηση του άρθρου 2 της συμφωνίας επιτρέπει σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ να έχουν ισότιμο δικαίωμα πρόσβασης στους αερολιμένες της Κίνας.

EL  
 

Θετικό βήμα για την προστασία και ενίσχυση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η θέσπιση νέων κανόνων για τη μείωση του διοικητικού και γραφειοκρατικού κόστους αναφορικά με τη χρέωση και συλλογή του ΦΠΑ στις μικρές επιχειρήσεις. Απαιτούνται, όμως, ακόμη πιο απλοποιημένες διαδικασίες, φιλικές προς την οικονομία και τον επιχειρηματία, που θα λαμβάνουν υπόψιν τόσο το μέγεθος της επιχείρησης όσο και την αστάθεια και την ανασφάλεια της σύγχρονης ανταγωνιστικής αγοράς. Σημαντικό είναι δε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι μικρές επιχειρήσεις, όταν βρίσκονται στα πρώτα στάδια σύστασης και λειτουργίας τους.

EL  
 

«Πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι που θέτει η EE για την κλιματική αλλαγή δεν θα αποβούν, εν τέλει, εις βάρος των αγροτών, των μεταφορέων, των βιομηχάνων, των εμπόρων και των απλών πολιτών. Με άλλα λόγια, πρέπει να φροντίσουμε να μην επιβαρυνθούν οι παραγωγικές μονάδες της Ευρώπης το κόστος όλων αυτών των πολιτικών, καθότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων έναντι τρίτων χωρών. Πρέπει, επίσης, να διαφυλάξουμε τον πρωτογενή τομέα από ενδεχόμενη αύξηση του κόστους της παραγωγής. Επομένως, ναι, πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Ναι, πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ναι, πρέπει να αναπτύξουμε καθαρότερες πηγές ενέργειας. Ναι, πρέπει να επενδύσουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας. Όμως, πώς θα το επιτύχουμε αυτό; Με την αύξηση των φόρων; Με την αύξηση του κόστους του πετρελαίου και των υγρών καυσίμων; Με την αύξηση του κόστους των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων; Με την αύξηση του κόστους μετακίνησης με βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα και φορτηγά; Ζητούμε από τον Ευρωπαίο πολίτη να αλλάξει και, ταυτόχρονα, μετακυλίουμε στους ώμους του το βάρος αυτής της αλλαγής».

EL  
 

«Η ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ένωσης, η θέσπιση νέων κανόνων και νέων θεσμών για την ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών στη διοίκηση, η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άμεσα εκλεγμένων οργάνων της Ένωσης, η πρόβλεψη περισσότερων μέσων και θεσμών άμεσης δημοκρατίας, καθώς και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών, πρέπει να αποτελέσουν τις προτεραιότητες που θα θέσει η ΕΕ για το Μέλλον της Ευρώπης. Παρόλα αυτά, ο στόχος για μια δήθεν «πιο ενωμένη Ευρώπη» μάς βρίσκει αντίθετους, καθότι υποκρύπτει κατ’ ουσίαν την προσπάθεια δημιουργίας μιας «ομοσπονδιακής ένωσης», όπου το μεγαλύτερο μέρος των εθνικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών θα εκχωρηθεί σε μια κεντρική εξουσία και θα ελέγχεται από τους ισχυρούς παράγοντες και τα κραταιά μέλη της Ένωσης. Πιστεύουμε, αντίθετα, ότι «περισσότερη δημοκρατία» βρίσκεται στην αποκέντρωση και στη διάχυση των εξουσιών, ώστε κάθε κράτος μέλος και κάθε Ευρωπαίος πολίτης να έχει στα χέρια του όσο το δυνατόν περισσότερη δύναμη να διαμορφώσει το παρόν και το μέλλον του».

EL  
 

. – Η ένταξη των Τιράνων και των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αξίες της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης, της Ασφάλειας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, διότι τα δύο κράτη δε πληρούν τα απαραίτητα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια. Τα Τίρανα δεν έχουν καταφέρει έως σήμερα να προβούν στις απαραίτητες πολιτικές μεταρρυθμίσεις, δεν προστατεύουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων στο έδαφος τους και, κυρίως, της Ελληνικής μειονότητας, και δεν έχουν αντιμετωπίσει επαρκώς το οργανωμένο έγκλημα επί του εδάφους τους. Τα Σκόπια, από την άλλη, δεν δικαιούνται να σφετερίζονται με κανέναν τρόπο το όνομα της Μακεδονίας, η οποία ιστορικά και πολιτιστικά είναι αδιαμφισβήτητα ελληνική, και, κυρίως, δεν δικαιούνται να σφετερίζονται ούτε τον ελληνικό μακεδονικό πολιτισμό, ούτε την ελληνική και ευρωπαϊκή μακεδονική ιστορία και την ελληνική μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα. Καμία συμφωνία δε θα μπορέσει ποτέ να τους δώσει τέτοιο δικαίωμα. Η Ευρώπη οφείλει να προτάξει αυτές τις αξίες και να υπερασπιστεί την πολιτιστική της κληρονομιά, τη μακεδονική ελληνική ιστορία της, καθώς και την ασφάλεια και τη δημοκρατία έναντι όσων προσπαθούν να τις υπονομεύουν.

Teagmháil