Please fill this field
Emmanouil FRAGKOS Emmanouil FRAGKOS
Emmanouil FRAGKOS

An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa

Comhalta an bhiúró

an Ghréig - Elliniki Lusi-Greek Solution (an Ghréig)

Dáta Breithe : , Chios

Written explanations of vote Emmanouil FRAGKOS

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

19-06-2020

«Σύμφωνα με τα κριτήρια προσχώρησης της Κοπεγχάγης, κάθε χώρα που επιθυμεί να γίνει μέλος της ΕΕ πρέπει να πληρεί μια σειρά από προϋποθέσεων, όπως η ικανότητα εφαρμογής των υποχρεώσεων του κράτους μέλους, οι σταθεροί θεσμοί που εγγυώνται το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο σεβασμός και η προστασία των μειονοτήτων. Εν προκειμένω, τα Σκόπια και τα Τίρανα δε πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.
Συγκεκριμένα, όπως έχουμε θέσει και στην Επιτροπή σε γραπτή μας ερώτηση, στην νότια Αλβανία υπάρχει μεγάλη Ελληνική μειονότητα, η οποία δε καταγράφεται από τις αρχές ως προς το ορθό της μέγεθος, περιφερειοποιείται και υφίσταται δυσμενείς διακρίσεις. Συνεπώς, η χώρα αυτή δε εγγυάται το κράτος δικαίου και δε προστατεύει τις μειονότητες της, ώστε η ένταξη της αντιβαίνει στα κριτήρια προσχώρησης».
Τα Σκόπια, από την άλλη, προσπαθούν να οικειοποιηθούν το όνομα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας, που πολιτιστικά και ιστορικά είναι Ελληνική, ενώ ακόμη και τα προϊόντα τους σφετερίζονται προ πολλού κατοχυρωμένες από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωγραφικές Ενδείξεις, όπως για παράδειγμα τον «μακεδονικό οίνο». Συνεπώς, η χώρα αυτή ήδη παραβιάσει τις υποχρεώσεις της, ώστε η ένταξη της αντιβαίνει στα κριτήρια προσχώρησης».

18-06-2020

«Η μεγαλύτερη εμβάθυνση και ενοποίηση των πολιτικών της Ένωσης υποκρύπτει μία προσπάθεια συγκέντρωσης περισσότερων εξουσιών στα κεντρικά θεσμικά όργανα της Ένωσης και, παρότι η διαδικασία διατηρεί μια επίφαση δημοκρατικότητας, η επιλογή αυτή θα συντελέσει, κατά την γνώμη μας, σε ακόμη μεγαλύτερο έλλειμα δημοκρατικής νομιμοποίησης.
Πιστεύουμε, αντίθετα, ότι «περισσότερη δημοκρατία» βρίσκεται στην αποκέντρωση και στη διάχυση των εξουσιών, ώστε κάθε κράτος- μέλος και κάθε ευρωπαίος πολίτης να έχει στα χέρια του όσο το δυνατόν περισσότερη δύναμη να διαμορφώσει το παρόν και το μέλλον του. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη η ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών στη διοίκηση, η προώθηση της άμεσης δημοκρατίας, ο ενεργότερος ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο σεβασμός της κυριαρχικής εξουσίας των κρατών μελών και η ενίσχυση της πολυφωνίας κατά την λήψη αποφάσεων».

17-06-2020

«Η μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα είναι μια σοβαρή και χρόνια νόσο που καταβάλλει τον οργανισμό, επηρεάζει πολλά συστήματα και οδηγεί σε υπέρμετρη κόπωση και άλλα σωματικά συμπτώματα. Υπολογίζεται ότι περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ πάσχουν από αυτήν την ασθένεια, παρόλα αυτά, η ασθένεια είναι κατά βάση άγνωστη, ώστε δε μπορεί να διαγνωστεί και να ανιχνευθεί επαρκώς, ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, έστω και αργοπορημένα, η ενίσχυση της έρευνας για την διάγνωση και αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς και για την ίαση και τον μετριασμό των επιπτώσεων της».

17-04-2020

350 εκατ. EUR παρέχονται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του λαθρομεταναστευτικού, εκ της συνολικής βοήθειας των 700 εκατ. EUR που εξαγγέλθηκε, όταν η Ελλάδα αποφάσισε τη σφράγιση των συνόρων της με επίκληση του άρθρου 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, αναγκαιότητα που η Ελληνική Λύση είχε υπερτονίσει ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο.
Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να είναι ένα θετικό για την Ελλάδα μέτρο, καθότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, με χιλιάδες ανθρώπους παγιδευμένους στην Ελλάδα και νέους να καταφτάνουν καθημερινά.
Η χρηματοδότηση, όμως, αφορά κατά συντριπτική πλειοψηφία πέντε νέα κέντρα υποδοχής στα ήδη υπερφορτωμένα ελληνικά νησιά και την παροχή επιδομάτων σε όσους διέρχονται παράνομα τα ευρωπαϊκά σύνορα, ώστε κινδυνεύει να έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Η πρακτική των τελευταίων ετών έχει αποδείξει πως η πολιτική αυτή δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ολοένα και μεγαλύτερη εισροή λαθρομεταναστών στην Ευρώπη. Η Ευρώπη καθίσταται, έτσι, πόλος έλξης για υπηκόους τρίτων χωρών ανά την υφήλιο και προσελκύει συνεχώς περισσότερους ανθρώπους, που εγκλωβίζονται, εν τέλει, στα ελληνικά νησιά.
Αυτό που ζητάμε από την ΕΕ είναι πραγματική βοήθεια για τη σφράγιση και περιφρούρηση των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων.

17-04-2020

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας και να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες από την πανδημία της COVID-19. Ειδικά στην Ελλάδα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αγωνίζονται σκληρά μόνοι τους για να παραγάγουν και να διανείμουν στην αγορά τα προϊόντα τους και να συγκρατήσουν το κόστος παραγωγής και διανομής.
Πρέπει να ενισχύσουμε τους παραγωγούς ροδάκινου στη Μακεδονία, που έχουν να αντιμετωπίσουν επιπρόσθετα και τις εξαγωγικές κυρώσεις της ΕΕ προς τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Πρέπει να βοηθήσουμε τους γεωργούς και κτηνοτρόφους της Κρήτης και των ελληνικών νησιών, που λόγω των περιορισμών των μετακινήσεων, δυσκολεύονται να βρουν εργάτες και να διανείμουν το προϊόν τους. Πρέπει να ενισχύσουμε τους Έλληνες κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων, των οποίων τα προϊόντα παρέμειναν αδιάθετα, λόγω των περιορισμών του Ορθόδοξου Πάσχα, καθώς και τους ψαράδες, που αναγκάζονται να αναστείλουν τη δραστηριότητα τους και δυσκολεύονται να διανείμουν τα προϊόντα τους.
Ομοίως, σημαντικό είναι το μέτρο της ενίσχυσης των αγροτικών και παραγωγικών οργανισμών, ώστε να ενθαρρυνθεί η αποθήκευση και η εκμετάλλευση της αγροτικής και αλιευτικής παραγωγής και να μειωθεί ο κίνδυνος των αδιάθετων προϊόντων, καθώς και της αύξησης των τιμών των τροφίμων.

17-04-2020

. – Είναι σημαντικά τα μέτρα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, των αγροτών μας, των κτηνοτρόφων μας, των ψαράδων μας, της βιομηχανίας μας και των παραγωγικών μονάδων της οικονομίας μας. Πρέπει να σώσουμε τις επιχειρήσεις μας, να τις ενισχύσουμε με ρευστότητα και να τις βοηθήσουμε να διατηρήσουν στο ακέραιο τις θέσεις εργασίας τους. Πρέπει να προλάβουμε την ανεργία και την φτώχεια. Το σημαντικό βήμα για την Ένωση είναι να συνδράμει αποφασιστικά τα κράτη χωρίς να τα οδηγήσει σε νέο δανεισμό, καθότι έτσι μεταθέτουμε το πρόβλημα στην επόμενη ημέρα. Το χρέος πολλών ευρωπαϊκών χωρών ήδη είναι υπέρογκο, με αποτέλεσμα ο περαιτέρω δανεισμός να οδηγήσει σε αδιέξοδο. Υπάρχουν προτάσεις, όπως, μεταξύ άλλων, η άμεση ελάφρυνση του χρέους, το κοινό ευρωπαϊκό ομόλογο, η διαγραφή του νέου χρέους, η αμοιβαιοποίησή του. Μέριμνα πρέπει να υπάρξει και για την περιφρούρηση των ευρωπαϊκών συνόρων και την παρεμπόδιση νέων αφίξεων. Η κατάσταση στα ελληνικά νησιά έχει φτάσει στο απροχώρητο και η εισροή υπηκόων τρίτων χωρών από τα παράλια της Τουρκίας κινδυνεύει να αποτελέσει υγειονομική βόμβα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε σήμερα στους Ευρωπαίους πολίτες ένα μέλλον χωρίς νέες πολιτικές λιτότητας και φτωχοποίησης. Πρέπει να τους δώσουμε ελπίδα για ανάπτυξη και ευημερία.

26-03-2020

Η τροποποίηση του κανονισμού για τους κοινούς κανόνες για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους κοινοτικούς αερολιμένες κρίνεται επιβεβλημένη για την εξάλειψη του φαινομένου των πτήσεων–φαντασμάτων, καθώς και για τη στήριξη του τομέα των αερομεταφορών, που απειλείται με κατάρρευση. Ομοίως, η επέκταση της περιόδου εφαρμογής των προτεινόμενων τροποποιήσεων έως τις 24 Οκτωβρίου 2020 μας βρίσκει σύμφωνους, καθότι ακόμη κι αν τα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις αρθούν —καλώς εχόντων των πραγμάτων— τους επόμενους δύο μήνες, η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια ασφάλεια και υγεία θα αργήσει να επανέλθει και οι μετακινήσεις κατά την περίοδο του καλοκαιριού προβλέπονται μειωμένες, ιδίως δε οι μετακινήσεις με μεταφορικά μέσα αέρος.

26-03-2020

Η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει μια έκτακτη κατάσταση, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με έκτακτα ειδικά μέτρα. Η πρόταση της Επιτροπής για μια «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού» κινείται, κατά τη γνώμη μας, στη σωστή κατεύθυνση. Ομοίως, θετική είναι η εισήγηση της Επιτροπής να παραιτηθεί από την υποχρέωσή της να ζητήσει από τα κράτη μέλη να επιστρέψουν τα μη δαπανηθέντα ποσά προχρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Συμπερασματικά, θεωρούμε σημαντική την κινητοποίηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας· είναι όμως αρκετή; Πρέπει να δράσουμε έξω από τα όρια των συνηθισμένων χρονοβόρων διαδικασιών. Η Επιτροπή πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη στην άμεση απορρόφηση και αξιοποίηση των κονδυλίων. Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και κάθε μέρα είναι κρίσιμη, όχι μόνο για τη δημόσια υγεία και την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και για την αξιοπιστία και την ίδια την υπόσταση της ΕΕ, που δοκιμάζεται οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και ηθικά και πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

26-03-2020

Η δημόσια υγεία και η ευρωπαϊκή οικονομία δοκιμάζονται σκληρά. Η Ένωση πρέπει να δράσει συντονισμένα, άμεσα και αποφασιστικά. Η ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας κρίνεται επιβεβλημένη. Ενόψει των ανωτέρω, είναι αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα στην Ένωση να παρεμβαίνει στην περίπτωση επείγουσας κατάστασης στη δημόσια υγεία, όπως είναι η επέλαση του COVID-19. Είναι θετική και προς αυτήν την κατεύθυνση η πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν οι ως άνω κρίσεις στις επείγουσες περιπτώσεις για τις οποίες δύναται να ενεργοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Θετικές είναι και οι προτάσεις για αύξηση των σχετικών κονδυλίων και σημαντική ενίσχυση του Ταμείου. Πρέπει, όμως, να επισημάνουμε πως έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος για να πράξουμε το αυτονόητο. Καλούμε την Ένωση να δρα εφεξής αποτελεσματικά και γρήγορα, να προσχεδιάζει και να προλαβαίνει τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει άμεσα για τη στήριξη της οικονομίας μας. Μόνον έτσι μπορούμε να αποφύγουμε μια γενικευμένη κρίση στην ευρωπαϊκή οικονομία.

12-02-2020

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί ένα ειδεχθές έγκλημα, που αριθμεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάνω από 200 εκατομμύρια θύματα παγκοσμίως, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ανήλικα κορίτσια. Καταδικάζουμε την αποτρόπαια αυτή πρακτική και επιμένουμε στην ανάγκη άμεσου τερματισμού της. Εκ των πραγμάτων, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων λαμβάνει χώρα, κατά συντριπτική πλειοψηφία, στις ισλαμικές χώρες. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει η ΕΕ να αναθεωρήσει τις σχέσεις της με τις ισλαμικές χώρες στον τομέα αυτόν, ώστε να τις παροτρύνει, να συνεργαστεί μαζί τους και να τις ωθήσει να λάβουν δραστικά μέτρα για την πρόληψη και καταστολή αυτής της πρακτικής. Επιπρόσθετα, πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τη συνεργασία της με τον ΟΗΕ και τους διεθνείς οργανισμούς, να αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες και να πιέσει για δράσεις, δεδομένου ότι πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο κατάφωρης καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρεία κλίμακα, τα θύματα του οποίου παραμένουν σήμερα αβοήθητα και στην πλήρη αφάνεια.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg