Please fill this field
Sunčana GLAVAK Sunčana GLAVAK
Sunčana GLAVAK

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Chróit - Hrvatska demokratska zajednica (an Chróit)

Dáta Breithe : , Čakovec

Baile Sunčana GLAVAK

Comhalta

AFET
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
DSEE
An Toscaireacht don chaidreamh leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin agus leis an gCosaiv

Comhalta ionadaíoch

ENVI
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
D-US
An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe

Gníomhaíochtaí is déanaí

13-05-2020
Written explanations of vote

Predložena odluka Vijeća usmjerena je na odobravanje Sporazuma o statusu između Europske unije i Crne Gore o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Crnoj Gori kako je predviđeno Uredbom (EU) 2016/1624 o europskoj graničnoj i obalnoj straži. Svrha je sporazuma o statusu pružiti pravno obvezujući okvir kojim bi se trebali odrediti opseg operacije, pravila građanske i kaznene odgovornosti te zadaće i ovlasti raspoređenih članova timova. Sklapanje sporazuma o statusu je od ključne važnosti ne samo kako bi se osigurala transparentnost i odgovornost u operativnoj suradnji Agencije s trećim zemljama, već i kako bi se osigurao jasan okvir za suradnju s trećim zemljama u pogledu upravljanja vanjskim granicama Europske unije. Sporazum o statusu za koji se traži suglasnost Europskog parlamenta omogućio bi zajedničke operacije, brze intervencije na granicama i/ili operacije vraćanja na teritoriju Crne Gore u kojima bi sudjelovala Agencija. Operacije vraćanja odnosile bi se isključivo na državljane trećih zemalja koje se iz Europske unije vraća u Crnu Goru.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

13-05-2020
Written explanations of vote

Predložena odluka Vijeća usmjerena je na odobravanje Sporazuma o statusu između Europske unije i Srbije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Srbiji kako je predviđeno Uredbom (EU) 2016/1624 o europskoj graničnoj i obalnoj straži. Svrha je sporazuma o statusu pružiti pravno obvezujući okvir kojim bi se trebali odrediti opseg operacije, pravila građanske i kaznene odgovornosti te zadaće i ovlasti raspoređenih članova timova. Sporazumima o statusu također bi trebalo jamčiti puno poštovanje temeljnih prava i uspostaviti posebne mehanizme za podnošenje pritužbi koji će se koristiti u slučaju povreda temeljnih prava tijekom tih operacija. Sporazum o statusu za koji se traži suglasnost Europskog parlamenta omogućio bi zajedničke operacije, brze intervencije na granicama i/ili operacije vraćanja na teritorij Srbije u kojima bi sudjelovala Agencija. Operacije vraćanja odnosile bi se isključivo na državljane trećih zemalja koje se iz Europske unije vraća u Srbiju.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

13-05-2020
Written explanations of vote

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji s Ukrajinom stupio je na snagu 2003. godine. Ovaj sporazum nudi politički, pravni i administrativni okvir za koordinaciju i olakšavanje suradnje u području znanosti i tehnologije između EU i međunarodnih partnera.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg