Veuillez remplir ce champ
Sunčana GLAVAK Sunčana GLAVAK
Sunčana GLAVAK

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Chróit - Hrvatska demokratska zajednica (an Chróit)

Dáta Breithe : , Čakovec

Written explanations of vote Sunčana GLAVAK

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

26-03-2020

. – Uredba br. 95/931 postavlja pravila o raspodjeli slotova na zračnim lukama Europske unije. Članak 10. sadrži pravilo "iskoristi ili izgubi", koje definira kako avioprijevoznici moraju koristiti najmanje 80% dodijeljenih slotova u određenom razdoblju planiranja (ljeto ili zima) da bi zadržali prednost u odnosu na isti niz mjesta u odgovarajućem razdoblju planiranja za sljedeću godinu. Obzirom na pad potražnje uzrokovane širenjem koronavirusa, zračni prijevoznici su već započeli otkazivati letove što će za razdoblja planiranja za zimu 2019.-2020. i ljeto 2020. rezultirati upotrebom slotova ispod praga od 80%, koji je propisan Uredbom. Učinci trenutnih okolnosti dovode do velikog broja letova s vrlom malom popunjenosti kako bi avioprijevoznici zaštitili svoja prava, no na taj način povećavaju financijske gubitke i štetno utječu na okoliš. Uredbu br. 95/93 je potrebno izmijeniti kako bi se zaštitila prava avioprijevoznika na one slotove koji nisu korišteni u razdoblju u kojem je zrakoplovno tržište bilo najviše pod negativnim utjecajem izbijanja koronavirusa. Predloženo zaštićeno razdoblje obuhvaća period između ožujka 2020. i listopada 2020. za sve letove. S obzirom na to da trenutne okolnosti otežavaju bilo kakva sigurna predviđanja, predloženo je da Komisija produži navedeno razdoblje, ako je to potrebno.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

26-03-2020

. – Kriza uzrokovana koronavirusom dramatično je pogodila države članice te postoji mogućnost da će imati velike posljedice na njihova društva i gospodarstva. U ovoj iznimnoj situaciji potrebno je uvesti posebne mjere radi pružanja potpore i zaštite gospodarstvima, poduzećima i radnicima država članica te mobilizirati sve raspoložive resurse. Komisija stoga predlaže pokretanje „Investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus”, s pomoću koje će se promicati ulaganja mobiliziranjem raspoloživih novčanih rezervi u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi se bez odgode odgovorilo na krizu. Ulaganja će dosegnuti više od 37 milijardi EUR. Kako bi se tih 37 milijardi EUR europskih javnih ulaganja brzo usmjerilo na saniranje posljedica krize uzrokovane koronavirusom, Komisija predlaže da se ove godine ukine obveza vraćanja sredstava pretfinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF), Kohezijskog fonda (KF) i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) koja nisu iskorištena do zaključenja programa. Iznose koje ne vrate 2020. države članice dužne su upotrijebiti za ubrzanje ulaganja povezanih s izbijanjem covida-19 u okviru EFRR-a, ESF-a, KF-a i EFPR-a. Također, osnovana je radna skupina čija je zadaća koordinirati rad s državama članicama, ustanoviti koje su točno njihove potrebe i pomoći im kako bi novac bio na raspolaganju što prije.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

26-03-2020

. – Od pojave prvih slučajeva koronavirusa u Europi, Europska unija neumorno radi na pružanju podrške državama članicama i njihovim građanima u rješavanju krize. Nužno je da države članice djeluju odlučno i zajednički, sprječavanjem širenja virusa te suzbijanjem ekonomskog zastoja. Kao dio zajedničkog koordiniranog odgovora, Fond solidarnosti EU-a (FSEU) može igrati važnu ulogu u iskazivanju solidarnosti Europske unije prema državama članicama u rješavanju izvanrednih situacija. Cilj ove Uredbe je proširiti područje primjene Fonda solidarnosti EU-a na izvanredna stanja velikih razmjera u području javnog zdravlja i definirati posebne operacije prihvatljive za financiranje. Postojeći Fond solidarnosti EU-a strogo je ograničen na prirodne katastrofe koje uzrokuju fizičku štetu poput poplava, oluja, potresa i sličnih katastrofa, a državama se može dodijeliti financijska pomoć u iznosu do 500 milijuna eura. Komisija također predlaže povećanje razine avansnog plaćanja za pojedinačne katastrofe svih kategorija s 10% na 25% od očekivanog doprinosa Fonda solidarnosti EU-a, a maksimalni iznos bi se povećao s 50 milijuna eura na 100 milijuna eura. Proširenjem područja primjene postojećeg Fonda solidarnosti EU-a omogućila bi se sveobuhvatna akcija Unije.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

13-02-2020

Internetska baza za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO) omogućava lakšu razmjenu informacija o ispravama i metodama krivotvorenja. Baza obuhvaća elektroničku pohranu, brzu razmjenu i potvrdu informacija o izvornim i krivotvorenim ispravama. Svrha sustava FADO je borba protiv prijevara povezanih s ispravama i identitetom, razmjenom informacija između nadležnih nacionalnih tijela s trećim stranama poput institucija, ureda i agencija Unije te s trećim zemljama.
Sustav FADO uključuje informacije o oglednim primjercima isprava i njihovim sigurnosnim značajkama, uključujući slike, informacije o lažnim ispravama, informacije o tehnikama krivotvorenja, informacije o zaštitnim elementima izvornih isprava, statistiku krivotvorenih isprava te preporuke o učinkovitim načinima otkrivanja krivotvorenja. Neograničen pristup sustavu FADO imaju samo stručnjaci za isprave iz tijela država članica koja su nadležna za sprječavanje krivotvorenja isprava, dok svi ostali imaju ograničen pristup.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

12-02-2020

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama najopsežniji je i najambiciozniji sporazum te vrste dosad sklopljen između EU-a i neke zemlje u razvoju. Predstavlja ambiciozan model za trgovinsku politiku EU-a s gospodarstvima u usponu. To je model u okviru kojeg se dijele isti planovi i vrijednosti, a to su poticanje rasta i zapošljavanja, jačanje konkurentnosti, borba protiv siromaštva i konsolidacija strukturnih reformi. To je model u okviru kojeg se nastoji postići uzajamno korisno partnerstvo.
Trgovinskim sporazumom između EU-a i Vijetnama potiče se prisutnost većeg broja europskih poduzeća u Vijetnamu te se promiče bolji pristup vijetnamskih poduzeća tržištu EU-a.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

12-02-2020

Vijetnam je jedna od najbrže rastućih zemalja ASEAN-a, s prosječnom stopom rasta BDP-a od 6,51 %. EU je nakon Kine trenutno najveći trgovinski partner Vijetnama.
Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama jedan je od najvažnijih sporazuma sklopljenih s državama u razvoju. Ciljevi Sporazuma su poticanje konkurentnosti, gospodarski rast i razvoj, povećanje stope zaposlenosti te borba protiv siromaštva. Sporazum se sastoji od dva dijela, a to su trgovinski dio i dio o ulaganju. Ovaj Sporazum može omogućiti razne prednosti za obje strane, primjerice, može omogućiti znatno smanjenje carina na proizvode EU-a.
Sporazumom bi se također potaknula svijest o potrebi zaštite okoliša jer sporazum obvezuje obje strane na provedbu mjera zaštite okoliša, na očuvanje bioraznolikosti, šuma i riba. Važno je istaknuti i nekoliko ostalih aspekata koji se utvrđuju Sporazumom. Naime, od prvog dana nakon stupanja na snagu na 65 % izvoza EU-a u Vijetnam neće se plaćati carina.
Sporazum također zabranjuje diskriminaciju između uvezene i domaće proizvedene robe. Važno je i istaknuti da Vijetnam prihvaća oznaku podrijetla „Made in EU” što će dodatno potaknuti europska poduzeća da budu prisutna u Vijetnamu.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

12-02-2020

Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama pridonijet će promicanju visokokvalitetnih ulaganja između Vijetnama i EU-a.
Ažuriranim pristupom EU-a zaštiti ulaganja postiže se bolja ravnoteža između poticanja i zaštite ulaganja koja stvaraju radna mjesta. Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama gotovo je jednak Sporazumu o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura te će od dana stupanja na snagu Sporazum zamijeniti 21 postojeći bilateralni ugovor o ulaganju koji je na snazi.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

12-02-2020

Potpisivanjem Sporazuma o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama potaknut će se ulaganja koja mogu stvoriti nova radna mjesta. Sporazumom o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama utvrđuje se nediskriminacija ulaganja, jamstvo poštenog i pravičnog tretmana i fizičke sigurnosti, obveza nadoknade gubitaka u određenim okolnostima povezanima s ratom. Jamči se djelotvoran, trajan i neovisan mehanizam izbjegavanja i rješavanja sporova putem međunarodnog sustava sudova za ulaganja, gdje će članove sudova imenovati EU i Vijetnam.
Sporazumom su utvrđene i zaštitne mjere protiv moguće zlouporabe sustava, kao što su zabrana višestrukih i istovremenih pritužbi te se omogućuje odbacivanje neutemeljenih pritužbi. Trenutno je na snazi 21 bilateralni ugovor o ulaganju koji će se zamijeniti stupanjem Sporazuma o zaštiti ulaganja.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

12-02-2020

Komisija je izdala četvrti popis projekata od zajedničkog interesa među kojima se nalaze i projekti za izgradnju nove infrastrukture za fosilna goriva koja je nužna za izgradnju Europskog unutarnjeg energetskog tržišta.
Europsko unutarnje energetsko tržište pomoći će u postizanju učinkovitih i pravovremenih klimatskih ciljeva EU-a. Četvrti popis projekata od zajedničkog interesa će pomoći državama članicama postići klimatske i energetske ciljeve za 2030. godinu. Projekti od zajedničkog interesa su korak naprijed u uspostavljanju integriranog i međusobno povezanog energetskog tržišta Europske unije.
U skladu sa svime navedenim, glasovala sam protiv ovog prigovora.

12-02-2020

Genitalno sakaćenje obuhvaća sve postupke djelomičnog ili potpunog uklanjanja vanjskih ženskih spolnih organa te postupke kojima se namjerno mijenjaju ili ozljeđuju ženski spolni organi u nemedicinske svrhe. Ukoliko se trendovi rasta stanovništva nastave, do 2030. će 68 milijuna djevojčica biti izloženo riziku od genitalnog sakaćenja. Kako bi spriječili genitalno sakaćenja žena i djevojčica potrebno je omogućiti svim ženama i djevojčicama pristup profesionalnoj te primjerenoj fizičkoj, psihološkoj i medicinskoj zaštiti. U okviru sljedećeg VFO-a potrebno je osigurati dostupnost financijskih potpora. Nužna je i suradnja s trećim zemljama kako bi ih se potaknulo na donošenje nacionalnih zakona kojima bi se zabranilo genitalno sakaćenje.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg

Seoladh poist

  • Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 12E218

    1047 Bruxelles