Michael
GAHLER

Tuairimí - mar rapóirtéir - 7ú téarma parlaiminteach Michael GAHLER

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council Establishing a space surveillance and tracking support programme EN

03-12-2013 AFET_AD(2013)519586 PE 519.586v03-00 AFET
Michael GAHLER

OPINION European Commission : Final annual accounts of the European Communities — Financial Year 2008 EN

24-02-2010 AFET_AD(2010)431034 PE 431.034v02-00 AFET
Michael GAHLER