Michael
GAHLER

Ceisteanna parlaiminteacha - 7ú téarma parlaiminteach Michael GAHLER

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

The EU's strategy for the Arctic EN

27-03-2013 O-000034/2013 Coimisiún

Situation in Nagorno-Karabakh EN

25-05-2011 O-000131/2011 Coimisiún

Situation in Nagorno-Karabakh EN

03-05-2011 O-000108/2011 Coimisiún

Compensation for overtime EN

10-02-2011 E-001475/2011 Coimisiún

EU strategy for the Atlantic region EN

10-01-2011 O-000002/2011 Coimisiún

The Sahel region EN

09-11-2010 O-0180/2010 An Chomhairle

Advanced status for Jordan EN

22-07-2010 E-5785/2010 Coimisiún

Advanced status for Jordan EN

22-07-2010 E-5784/2010 An Chomhairle

Common foreign and security policy EN

26-05-2010 O-0076/2010 An Chomhairle

A political solution in Somalia EN

17-11-2009 O-0139/2009 Coimisiún