Michael GAHLER : 5ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Grúpa na nDaonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Leas-Chathaoirleach 

  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE-an Liotuáin
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE-an Liotuáin

Comhalta 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha, um Chearta an Duine, um Shlándáil Choiteann agus um Beartas Cosanta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha, um Chearta an Duine, um Shlándáil Choiteann agus um Beartas Cosanta

Comhalta ionadaíoch 

  • 21-07-1999 / 31-08-1999 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Beartas Tomhaltóirí
  • 01-09-1999 / 14-01-2002 : An Coiste um Fhorbairt agus um Chomhar
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : An Coiste um Fhorbairt agus um Chomhar

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on strengthening EU arms export controls and working towards an international Arms Trade Treaty EN  
- P5_DCL(2004)0017 - Tite ar lár  
Glenys KINNOCK , Michael GAHLER , Johan VAN HECKE , Nelly MAES , Pernille FRAHM  
Dáta oscailte : 25-02-2004
Dáta don titim ar lár : 06-05-2004
Líon na sínitheoirí : 157 - 06-05-2004

Teagmháil