Michael GAHLER : 7ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Cathaoirleach 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht um chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach

Leas-Chathaoirleach 

 • 04-07-2013 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE

Comhalta 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Toscaireacht um chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach
 • 16-09-2009 / 03-07-2013 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint

Comhalta ionadaíoch 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Afganastáin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council Establishing a space surveillance and tracking support programme EN  
- AFET_AD(2013)519586 -  
-
AFET 
OPINION European Commission : Final annual accounts of the European Communities — Financial Year 2008 EN  
- AFET_AD(2010)431034 -  
-
AFET 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on EU Space Industrial Policy, releasing the Potential for Growth in the Space Sector EN  
- AFET_AD(2013)514674 -  
-
AFET 
OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism EN  
- AFET_AD(2012)496418 -  
-
AFET 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems EN  
- AFET_AD(2012)489360 -  
-
AFET 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on development education and active global citizenship EN  
- P7_DCL(2012)0007 - Glactha  
Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL  
Dáta oscailte : 12-03-2012
Dáta don titim ar lár : 05-07-2012
Glactha (dáta) : 05-07-2012
Téacsanna atá glactha (leis an liosta de shínitheoirí) : P7_TA(2012)0302
Líon na sínitheoirí : 398 - 05-07-2012

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Teagmháil