Please fill this field
Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Ghearmáin - Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Dáta Breithe : , Frankfurt/Main

7ú téarma parlaiminteach Michael GAHLER

Grúpaí polaitiúla

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Cathaoirleach

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht um chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach

Leas-Chathaoirleach

 • 04-07-2013 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE

Comhalta

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Toscaireacht um chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach
 • 16-09-2009 / 03-07-2013 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint

Comhalta ionadaíoch

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Afganastáin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council Establishing a space surveillance and tracking support programme EN

03-12-2013 AFET_AD(2013)519586 PE 519.586v03-00 AFET
Michael GAHLER

OPINION European Commission : Final annual accounts of the European Communities — Financial Year 2008 EN

24-02-2010 AFET_AD(2010)431034 PE 431.034v02-00 AFET
Michael GAHLER

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on EU Space Industrial Policy, releasing the Potential for Growth in the Space Sector EN

24-09-2013 AFET_AD(2013)514674 PE 514.674v02-00 AFET
Tarja CRONBERG

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism EN

22-11-2012 AFET_AD(2012)496418 PE 496.418v02-00 AFET
Ioan Mircea PAŞCU

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems EN

10-07-2012 AFET_AD(2012)489360 PE 489.360v02-00 AFET
Sampo TERHO

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on development education and active global citizenship EN

12-03-2012 P7_DCL(2012)0007 Glactha
Filip KACZMAREK Maria BADIA i CUTCHET Michael GAHLER Catherine GRÈZE Fiona HALL
Dáta oscailte : 12-03-2012
Dáta don titim ar lár : 05-07-2012
Glactha (dáta) : 05-07-2012
Téacsanna atá glactha (leis an liosta de shínitheoirí) : P7_TA(2012)0302
Líon na sínitheoirí : 398 - 05-07-2012

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg