Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

An Grúpa den Chlé Aontaithe Eorpach/den Chlé Ghlas Nordach

Comhalta

an tSeicia - Komunistická strana Čech a Moravy (an tSeicia)

Dáta Breithe : , Nový Jičín

Baile Kateřina KONEČNÁ

Comhalta

IMCO
An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
TRAN
An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
DSCA
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhpháirtíochta idir AE agus an Airméin, chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus an Asarbaiseáin agus chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais idir AE agus an tSeoirsia
DEPA
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest

Comhalta ionadaíoch

ENVI
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
D-RS
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus an tSeirbia

Gníomhaíochtaí is déanaí

23-07-2020
Written explanations of vote

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. července 2020 o závěrech mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 jsem v hlasování podpořila. Jedním z hlavních důvodů bylo, že v konečné dohodě došlo ke snížení podílu grantů, které měly jít do oblasti zdravotnictví, investic a na pomoc regionům, které budou postiženy přechodem na tzv. zelenou ekonomiku. Navrhované škrty v oblasti vzdělávání, digitální transformace a inovací ohrožují budoucnost příští generace Evropanů, když je nedostatečně připravují na výzvy budoucnosti. Tohle je přesně to, co ukazuje tupost politiky škrtů - teď potřebujeme ušetřit, ale v budoucnosti za to draze zaplatíme. Není přitom žádným tajemstvím, že je to pravě vzdělávaní, kde evropské státy začínají zaostávat. Navrhované škrty se týkající dále programů na podporu transformace uhelných regionů. Chudé uhelné regiony, které stoji díky Zelenému údělu na velmi zásadní křižovatce, musí získat pomoc od EU na transformaci, nebo se z nich stanou regiony bez jakékoliv budoucnosti. U nás se to týká regionů Karlovarska, Ústecka a Moravskoslezského kraje. Tyto české a moravské regiony přišly oproti původnímu návrhu o 54 miliard Kč. Doufám, že se nám podaří tlakem Evropského parlamentu vyjednat změny ve výše zmíněných oblastech. Je to v zájmu i České republiky.

REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem EN

22-07-2020 A9-0142/2020 PE650.394v02-00 ENVI
Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

OPINION with recommendations to the Commission on framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

16-07-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v02-00 TRAN
Tuairimí - mar scáthrapóirtéir
Valter FLEGO

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg