Jiří MAŠTÁLKA : 7ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Cisteoir

Páirtithe náisiúnta 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Komunistická strana Čech a Moravy (an tSeicia)

Caestóir 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Parlaimint na hEorpa
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Parlaimint na hEorpa

Comhalta 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Biúró Pharlaimint na hEorpa
 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Na Caestóirí
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Mholdóiv
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Biúró Pharlaimint na hEorpa
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Na Caestóirí
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Comhalta ionadaíoch 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on consumer product safety and repealing Council Directive 87/357/EEC and Directive 2001/95/EC EN  
- JURI_AD(2013)514663 -  
-
JURI 
OPINION on voluntary and unpaid donation of tissues and cells EN  
- JURI_AD(2012)478552 -  
-
JURI 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the evaluation of justice in relation to criminal justice and the rule of law EN  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on payment services in the internal market and amending Directives 2002/65/EC, 2013/36/EU and 2009/110/EC and repealing Directive 2007/64/EC EN  
- JURI_AD(2013)523013 -  
-
JURI 
OPINION on regional strategies for industrial areas in the European Union EN  
- ENVI_AD(2013)504143 -  
-
ENVI 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the right to culture as a fundamental right of EU citizens EN  
- P7_DCL(2014)0010 - Tite ar lár  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Dáta oscailte : 16-01-2014
Dáta don titim ar lár : 16-04-2014
Líon na sínitheoirí : 133 - 17-04-2014
Dearbhú i scríbhinn on protection of financial service consumers against usury practices EN  
- P7_DCL(2013)0017 - Tite ar lár  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Dáta oscailte : 07-10-2013
Dáta don titim ar lár : 07-01-2014
Líon na sínitheoirí : 78 - 08-01-2014
Dearbhú i scríbhinn on the inadmissibility of any attempt to call into question the borders between states in Europe EN  
- P7_DCL(2010)0076 - Tite ar lár  
Jiří MAŠTÁLKA , Vladimír REMEK  
Dáta oscailte : 06-10-2010
Dáta don titim ar lár : 20-01-2011
Líon na sínitheoirí : 29 - 20-01-2011

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais