Pascal ARIMONT : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 
An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an Afraic Theas 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

DE  
 
Written explanations of vote 
Pascal ARIMONT  
Pascal ARIMONT 

Ar MHOL NUACHTA PE

Teagmháil