Margrete AUKEN : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Toscaireacht don chaidreamh leis an bPalaistín 

Comhalta 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Coiste um Achainíocha 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta 
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil