Veuillez remplir ce champ
Ljudmila NOVAK Ljudmila NOVAK
Ljudmila NOVAK

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an tSlóivéin - Nova Slovenija – Krščanski demokrati (an tSlóivéin)

Dáta Breithe : , Maribor

6ú téarma parlaiminteach Ljudmila NOVAK

Grúpaí polaitiúla

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nova Slovenija (an tSlóivéin)

Comhalta

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

Comhalta ionadaíoch

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Toscaireacht don chaidreamh le Mercosur
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Toscaireacht don chaidreamh le Mercosur

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION Final Opinion - A special place for Children in EU external action EN

06-11-2008 CULT_AD(2008)412159 PE 412.159v02-00 CULT
Ljudmila NOVAK

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Liosta tinrimh

Is sliocht as Miontuairiscí na suíonna iomlánacha den 6ú téarma parlaiminteach an taifead tinrimh seo. Is chun críocha faisnéise amháin a dhéantar an fhaisnéis ann a sholáthar agus cumhdaíonn sí téarma oifige an Fheisire i bParlaimint na hEorpa. Is sonraí loma iad agus níl na nithe seo a leanas san áireamh iontu: ceartúcháin i gcomhair neamhláithreacht a raibh údar maith léi de dheasca breoiteachta, saoire mháithreachais/saoire atharthachta, gnó údaraithe toscaireachta parlaimintí etc.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg