Alyn SMITH : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Scottish National Party (an Ríocht Aontaithe)

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht um chaidreamh le Leithinis na hAraibe
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht um chaidreamh leis an Iaráic
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 19-01-2017 / 19-01-2017 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 20-01-2017 / 02-03-2017 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 03-03-2017 / 12-11-2017 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 13-11-2017 / 22-05-2018 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the definition, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs and the protection of geographical indications for spirit drinks EN  
- AGRI_AD(2017)604734 -  
-
AGRI 
OPINION on unfair trading practices in the food supply chain EN  
- AGRI_AD(2015)564944 -  
-
AGRI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the introduction of emergency autonomous trade measures for the Republic of Tunisia EN  
- AGRI_AD(2016)569814 -  
-
AGRI 

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Mion-trasnálacha 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte mion-trascheisteanna i gcomhair freagra ó bhéal, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 130a, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

EN  
 

. – The decision to withhold consent on the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) was taken after considerable thought on the relative merits of the deal and only after its final form emerged from the negotiations. On balance, I could not give my assent to the process or the content of the treaty, primarily over concerns that:
•The Investor Court System, while admittedly improved, will still undermine general corporate law by developing a supranational court;
•Continuing concerns over the right of the Scottish Parliament to decide on future regulatory standards, especially on environmental and food safety, had not been adequately addressed by the UK in the CETA text;
•The opening of government procurement, while welcome, did not adequately safeguard the right of the Scottish Parliament to decide on future public services, given the operation of the present and future devolved settlement;
•The European protection of Scottish food and fisheries products was insufficiently represented due to the failure of the UK Government to put this forward in the text;
•There remain significant shortcomings in the way that the European Commission has handled the conduct of the negotiations.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the protection and promotion of regional and minority languages in the EU EN  
- P8_DCL(2015)0046 - Tite ar lár  
Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA  
Dáta oscailte : 07-09-2015
Dáta don titim ar lár : 07-12-2015
Líon na sínitheoirí : 127 - 08-12-2015

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Dearbhuithe de rannpháirtíocht na bhFeisirí in imeachtaí atá eagraithe ag tríú páirtithe