Cristian-Silviu BUŞOI : Baile 

Cathaoirleach 

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 

Comhalta 

CPCO  
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí 
An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Thoir Theas agus Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN) 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta 
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Toscaireacht don chaidreamh le Leithinis na hAraibe 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil