Sirpa
PIETIKÄINEN

Tairiscintí pearsanta i gcomhair rún - 8ú Téarma Parlaiminteach Sirpa PIETIKÄINEN

Féadfaidh aon Fheisire tairiscint i gcomhair rúin a chur síos ar ábhar a thagann faoi réim ghníomhaíocht AE. Déantar tairiscintí inghlactha a tharchur chuig an gcoiste freagrach, ar coiste é a chinnfidh cén nós imeachta a bheidh le leanúint. Riail 143