Sirpa
PIETIKÄINEN

Tuarascálacha - mar rapóirtéir - 8ú Téarma Parlaiminteach Sirpa PIETIKÄINEN

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

REPORT on care services in the EU for improved gender equality EN

24-10-2018 A8-0352/2018 PE623.612v03-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

REPORT on an integrated European Union policy for the Arctic EN

08-02-2017 A8-0032/2017 PE589.323v02-00 AFET ENVI
Sirpa PIETIKÄINEN Urmas PAET

REPORT on resource efficiency: moving towards a circular economy EN

25-06-2015 A8-0215/2015 PE552.085v02-00 ENVI
Sirpa PIETIKÄINEN