Please fill this field
Sirpa PIETIKÄINEN Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Fhionlainn - Kansallinen Kokoomus (an Fhionlainn)

Dáta Breithe : , Parikkala

6ú téarma parlaiminteach Sirpa PIETIKÄINEN

Grúpaí polaitiúla

  • 04-04-2008 / 13-07-2009 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

  • 04-04-2008 / 13-07-2009 : Kansallinen Kokoomus (an Fhionlainn)

Comhalta

  • 04-06-2008 / 08-07-2008 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : An Fochoiste um Chearta an Duine
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin

Comhalta ionadaíoch

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
  • 08-07-2008 / 13-07-2009 : An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
  • 08-07-2008 / 13-07-2009 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc

all-activities

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Liosta tinrimh

Is sliocht as Miontuairiscí na suíonna iomlánacha den 6ú téarma parlaiminteach an taifead tinrimh seo. Is chun críocha faisnéise amháin a dhéantar an fhaisnéis ann a sholáthar agus cumhdaíonn sí téarma oifige an Fheisire i bParlaimint na hEorpa. Is sonraí loma iad agus níl na nithe seo a leanas san áireamh iontu: ceartúcháin i gcomhair neamhláithreacht a raibh údar maith léi de dheasca breoiteachta, saoire mháithreachais/saoire atharthachta, gnó údaraithe toscaireachta parlaimintí etc.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg