Sirpa PIETIKÄINEN : 7ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Kansallinen Kokoomus (an Fhionlainn)

Leas-Chathaoirleach 

 • 19-03-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

Comhalta 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 12-03-2012 / 18-03-2012 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

Comhalta ionadaíoch 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun na gCoistí um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Airméin, den AE agus den Asarbaiseáin agus den AE agus den tSeoirsia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : An Coiste Speisialta um an nGéarchéim Airgeadais, Eacnamaíoch agus Sóisialta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on mid-term review of the Stockholm Programme EN  
- FEMM_AD(2013)514633 -  
-
FEMM 
OPINION Passengers rights in all transport modes EN  
- IMCO_AD(2012)489552 -  
-
IMCO 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and Commission Directive 2007/14/EC EN  
- ECON_AD(2012)483735 -  
-
ECON 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups EN  
- IMCO_AD(2013)516976 -  
-
IMCO 
OPINION on eHealth Action Plan 2012-2020 - Innovative healthcare for the 21st century EN  
- IMCO_AD(2013)514574 -  
-
IMCO 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on key information documents for investment products EN  
- IMCO_AD(2013)502121 -  
-
IMCO 

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on fighting prostate cancer in the European Union EN  
- P7_DCL(2014)0001 - Tite ar lár  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Dáta oscailte : 13-01-2014
Dáta don titim ar lár : 13-04-2014
Líon na sínitheoirí : 162 - 14-04-2014
Dearbhú i scríbhinn on recognising the burden of allergic disease EN  
- P7_DCL(2013)0022 - Tite ar lár  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Dáta oscailte : 21-10-2013
Dáta don titim ar lár : 21-01-2014
Líon na sínitheoirí : 179 - 21-01-2014
Dearbhú i scríbhinn on the challenges of neurodegenerative diseases in the workplace EN  
- P7_DCL(2013)0018 - Tite ar lár  
Angelika WERTHMANN , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Françoise GROSSETÊTE , Marian HARKIN , Filiz HYUSMENOVA , Ádám KÓSA , Mojca KLEVA KEKUŠ , Marisa MATIAS , Linda McAVAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA  
Dáta oscailte : 07-10-2013
Dáta don titim ar lár : 07-01-2014
Líon na sínitheoirí : 161 - 08-01-2014

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Teagmháil