Frédérique RIES : Baile 

Comhalta 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Coiste um Achainíocha 
An Toscaireacht don chaidreamh le hIosrael 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha 
An Fochoiste um Chearta an Duine 
An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

FR  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil