Angelika
NIEBLER

Ceisteanna parlaiminteacha - 7ú téarma parlaiminteach Angelika NIEBLER

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Proper implementation of the third energy package EN

04-04-2014 E-004210/2014 Coimisiún

Intra-Union mail order and excise goods EN

28-10-2013 E-012264/2013 Coimisiún

Mandatory labelling for peeled asparagus EN

07-08-2013 E-009522/2013 Coimisiún

'Local model' / Court of Justice ruling EN

11-07-2013 E-008443/2013 Coimisiún

Wine exports to the USA EN

30-04-2013 E-004831/2013 Coimisiún

Merger control procedures EN

17-10-2012 E-009435/2012 Coimisiún

European Values Study EN

24-11-2011 E-011330/2011 Coimisiún