Angelika NIEBLER : 5ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Grúpa na nDaonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Grúpa na nDaonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta an bhiúró
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Grúpa na nDaonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (an Ghearmáin)

Comhalta 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : An Coiste um Thionscal, um Thrádáil Sheachtrach agus um Fhuinneamh
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : An Coiste um Thionscal, um Thrádáil Sheachtrach agus um Fhuinneamh
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas

Comhalta ionadaíoch 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus um an Margadh Inmheánach
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Coiste sealadach um an gcóras idircheaptha Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus um an Margadh Inmheánach

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a regulatory framework for radio spectrum policy in the European Community - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0232/2001 -  
-
ITRE 

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Teagmháil