Please fill this field
Angelika NIEBLER Angelika NIEBLER
Angelika NIEBLER

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Ghearmáin - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (an Ghearmáin)

Dáta Breithe : , München

6ú téarma parlaiminteach Angelika NIEBLER

Grúpaí polaitiúla

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) agus na nDaonlathaithe Eorpacha - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (an Ghearmáin)

Cathaoirleach

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Comhalta

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : An Coiste um Chearta Ban agus um Chothromaíocht idir Fir agus Mná
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Toscaireacht don chaidreamh le Stáit na Murascaille, Éimin san áireamh
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Coiste um Chearta Ban agus um Chothromaíocht idir Fir agus Mná
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um Chearta Ban agus um Chothromaíocht idir Fir agus Mná
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Toscaireacht don chaidreamh le Stáit na Murascaille, Éimin san áireamh

Comhalta ionadaíoch

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : An Coiste Sealadach um Athrú Aeráide

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2008(2007/2019(BUD)) EN

18-09-2007 ITRE_AD(2007)390456 PE 390.456v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

OPINION Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the retention of data processed in connection with the provision of public electronic communication services and amending Directive 2002/58/EC EN

23-11-2005 ITRE_AD(2005)364724 PE 364.724v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on foods EN

18-03-2005 ITRE_AD(2005)349832 PE 349.832v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the significance of the liberal professions for Europe EN

16-06-2008 P6_DCL(2008)0056 Tite ar lár
Angelika NIEBLER Stefano ZAPPALA' Patrizia TOIA Françoise GROSSETÊTE Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES
Dáta oscailte : 16-06-2008
Dáta don titim ar lár : 23-10-2008
Líon na sínitheoirí : 209 - 23-10-2008

Liosta tinrimh

Is sliocht as Miontuairiscí na suíonna iomlánacha den 6ú téarma parlaiminteach an taifead tinrimh seo. Is chun críocha faisnéise amháin a dhéantar an fhaisnéis ann a sholáthar agus cumhdaíonn sí téarma oifige an Fheisire i bParlaimint na hEorpa. Is sonraí loma iad agus níl na nithe seo a leanas san áireamh iontu: ceartúcháin i gcomhair neamhláithreacht a raibh údar maith léi de dheasca breoiteachta, saoire mháithreachais/saoire atharthachta, gnó údaraithe toscaireachta parlaimintí etc.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg