Please fill this field
Angelika NIEBLER Angelika NIEBLER
Angelika NIEBLER

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Ghearmáin - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (an Ghearmáin)

Dáta Breithe : , München

7ú téarma parlaiminteach Angelika NIEBLER

Grúpaí polaitiúla

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (an Ghearmáin)

Cathaoirleach

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht um chaidreamh le Leithinis na hAraibe

Comhalta

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Toscaireacht um chaidreamh le Leithinis na hAraibe
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

Comhalta ionadaíoch

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : An coiste speisialta um na dúshláin bheartais agus um na hacmhainní buiséadacha d'Aontas Eorpach inbhuanaithe i ndiaidh 2013.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on completing the Digital Single Market EN

19-09-2012 JURI_AD(2012)491093 PE 491.093v02-00 JURI
Angelika NIEBLER

OPINION Relations of the European Union with the Gulf Cooperation Council EN

14-01-2011 ITRE_AD(2011)452560 PE 452.560v02-00 ITRE
Angelika NIEBLER

OPINION Opinion on the proposal for a Council Regulation implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation EN

30-11-2010 FEMM_AD(2010)448858 PE 448.858v02-00 FEMM
Angelika NIEBLER

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on EU support for the ICC: facing challenges and overcoming difficulties EN

21-09-2011 FEMM_AD(2011)469844 PE 469.844v03-00 FEMM
Tadeusz CYMAŃSKI

OPINION on the Green Paper: ‘From challenges to opportunities: towards a common strategic framework for EU research and innovation funding’ EN

18-07-2011 FEMM_AD(2011)465037 PE 465.037v02-00 FEMM
Britta THOMSEN

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg