Jan HUITEMA : Baile 

Comhalta 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
An Coiste um Iascach 
An Toscaireacht don chaidreamh le Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Order of business EN  
- P9_CRE-PROV(2020)02-10(1-054-0000)  
Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 

Teagmháil