Please fill this field
Helmut SCHOLZ Helmut SCHOLZ
Helmut SCHOLZ

An Grúpa den Chlé Aontaithe Eorpach/den Chlé Ghlas Nordach

Comhalta

an Ghearmáin - DIE LINKE. (an Ghearmáin)

Dáta Breithe : , Berlin

7ú téarma parlaiminteach Helmut SCHOLZ

Grúpaí polaitiúla

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : DIE LINKE. (an Ghearmáin)

Comhalta

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach

Comhalta ionadaíoch

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
 • 16-09-2009 / 12-06-2012 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Theas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
 • 06-03-2012 / 30-06-2014 : An toscaireacht um an gcaidreamh le tíortha Mercosur

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the enquiry report on the role and operations of the Troika (ECB, Commission and IMF) with regard to the euro area programme countries EN

11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301 PE 526.301v02-00 AFCO
Helmut SCHOLZ

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market EN

19-06-2013 INTA_AD(2013)508022 PE 508.022v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

OPINION on development aspects of intellectual property rights on genetic resources: the impact on poverty reduction in developing countries EN

27-11-2012 INTA_AD(2012)497979 PE 497.979v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on negotiations on the MFF 2014-2020: lessons to be learned and the way forward EN

12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017 PE 528.017v03-00 AFCO
Andrew DUFF

OPINION on the draft Council decision on the conclusion of a Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, as regards matters related to readmission EN

06-02-2014 AFET_AD(2014)526352 PE 526.352v02-00 AFET
Emilio MENÉNDEZ del VALLE

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of an Agreement between the European Union and the Swiss Confederation concerning cooperation on the application of their competition laws EN

17-12-2013 INTA_AD(2013)521671 PE 521.671v02-00 INTA
Vital MOREIRA

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on integrating physical education in order to develop the sporting talents of promising disabled schoolchildren and able bodied schoolchildren in a sustainable way EN

15-04-2013 P7_DCL(2013)0001 Tite ar lár
Adam GIEREK Cristian-Silviu BUŞOI Cornelia ERNST Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Małgorzata HANDZLIK Jolanta Emilia HIBNER Philippe JUVIN Alexander MIRSKY Norica NICOLAI Helmut SCHOLZ Joanna SENYSZYN Hannu TAKKULA
Dáta oscailte : 15-04-2013
Dáta don titim ar lár : 15-07-2013
Líon na sínitheoirí : 164 - 15-07-2013

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg