Pascal CANFIN : Baile 

Cathaoirleach 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 

Comhalta 

CPCO  
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí 
An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus Meicsiceo 
An Toscaireacht chun an Tionóil Pharlaimintigh idir an Eoraip agus Meiriceá Laidineach 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta 
An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Thoir Theas agus Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN) 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

TUAIRIM maidir leis an Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Suirbhé Bliantúil Fáis 2020  
- ENVI_AD(2020)646764 -  
-
ENVI 
Tuairimí - mar rapóirtéir 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2018 EN  
- ENVI_AD(2020)641158 -  
-
ENVI 
Tuairimí - mar rapóirtéir 

Teagmháil