Veuillez remplir ce champ
Sabine VERHEYEN Sabine VERHEYEN
Sabine VERHEYEN

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Ghearmáin - Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Dáta Breithe : ,

7ú téarma parlaiminteach Sabine VERHEYEN

Grúpaí polaitiúla

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Comhalta

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

Comhalta ionadaíoch

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin
 • 19-01-2012 / 25-03-2012 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
 • 26-03-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

all-activities

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe EN

04-06-2013 IMCO_AD(2013)504198 PE 504.198v02-00 IMCO
Sabine VERHEYEN

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/98/EC on re-use of public sector information EN

06-09-2012 CULT_AD(2012)487928 PE 487.928v03-00 CULT
Sabine VERHEYEN

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works EN

06-12-2011 CULT_AD(2011)472125 PE 472.125v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent, and amending Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC and Regulations (EC) No 1211/2009 and (EU) No 531/2012 EN

23-01-2014 CULT_AD(2014)522810 PE 522.810v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

OPINION on the Implementation Report on the regulatory framework for electronic communications EN

09-09-2013 IMCO_AD(2013)510798 PE 510.798v02-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market EN

24-06-2013 IMCO_AD(2013)508055 PE 508.055v02-00 IMCO
Antonius MANDERS

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the impact of public libraries in European communities EN

07-10-2013 P7_DCL(2013)0016 Tite ar lár
Hannu TAKKULA Maria BADIA i CUTCHET Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Andrew DUFF Cătălin Sorin IVAN Morten LØKKEGAARD Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Marietje SCHAAKE Helga TRÜPEL Marie-Christine VERGIAT Sabine VERHEYEN
Dáta oscailte : 07-10-2013
Dáta don titim ar lár : 07-01-2014
Líon na sínitheoirí : 214 - 08-01-2014

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg

Seoladh poist

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 15E202
  1047 Brussels