Please fill this field
Sabine VERHEYEN Sabine VERHEYEN
Sabine VERHEYEN

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Ghearmáin - Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Dáta Breithe : ,

8ú Téarma Parlaiminteach Sabine VERHEYEN

Grúpaí polaitiúla

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Leas-Chathaoirleach

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas

Comhalta

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

Comhalta ionadaíoch

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
 • 14-07-2014 / 26-03-2017 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den tSile
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
 • 27-03-2017 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services EN

08-05-2017 A8-0188/2017 PE597.391v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the implementation of Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography EN

04-07-2017 CULT_AD(2017)602746 PE602.746v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market EN

15-07-2016 CULT_AD(2016)578729 PE578.729v04-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast) EN

19-10-2018 IMCO_AD(2018)623902 PE623.902v02-00 IMCO
Julia REDA

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le forálacha sonracha le haghaidh sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg) a fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus ionstraimí maoinithe sheachtraigh

16-10-2018 CULT_AD(2018)625467 PE625.467v02-00 CULT
Marlene MIZZI

OPINION on the topic ‘Towards a Digital Single Market Act’ EN

16-11-2015 CULT_AD(2015)565210 PE565.210v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Written explanations of vote

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

31-05-2018

I abstained from the final vote. I have no objections to the essence of the revision, which is the creation of rescEU. However, I have serious issues with Article 1 – paragraph 1 – point 9a (new), concerning Erasmus+. Since it has been voted in a bloc, there was no possibility to vote against this amendment. Thus, I had to abstain in the final vote. I have to defend the essence of Erasmus+ and protect it from extensions to other fields which have little to do with the concept of Erasmus+. Civil protection mobility programmes should not be established within the Erasmus+ framework, because this would affect financing of the Erasmus+ Programme and undermine its traditional concept. Furthermore, amending an article with a requirement of revising other EU legislation in a particular sense is not legally sound. Any revision of the Erasmus+ Regulation is a matter of an ordinary legislative procedure. It is up to the Commission to propose a revision of the Erasmus+ Regulation and no other legislation can foresee (let alone determine) how this will be done.

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on promoting inclusive education systems EN

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Tite ar lár
Rosa ESTARÀS FERRAGUT Ádám KÓSA Brando BENIFEI Marek PLURA Constance LE GRIP Eleonora EVI Barbara MATERA Victor NEGRESCU Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Sylvie GUILLAUME Csaba SÓGOR Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Indrek TARAND Zdzisław KRASNODĘBSKI Sabine VERHEYEN Pablo IGLESIAS
Dáta oscailte : 07-09-2015
Dáta don titim ar lár : 07-12-2015
Líon na sínitheoirí : 263 - 08-12-2015

Dearbhuithe

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg