Axel VOSS : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Toscaireacht don chaidreamh leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn 

Comhalta 

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Theas 

Teagmháil