Please fill this field
Peter JAHR Peter JAHR
Peter JAHR

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Ghearmáin - Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Dáta Breithe : , Burgstädt

7ú téarma parlaiminteach Peter JAHR

Grúpaí polaitiúla

 • 14-07-2009 / 15-12-2010 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta
 • 16-12-2010 / 30-06-2014 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Comhalta

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Achainíocha
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Toscaireacht chun na gCoistí um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Airméin, den AE agus den Asarbaiseáin agus den AE agus den tSeoirsia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Achainíocha
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin

Comhalta ionadaíoch

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Buiséid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht um chaidreamh leis an Iaráic
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Buiséid

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment EN

27-06-2013 PETI_AD(2013)507937 PE 507.937v02-00 PETI
Nikolaos CHOUNTIS

OPINION on the 2011 Annual Report on the protection of the European Union’s financial interests – Fight against fraud EN

26-03-2013 AGRI_AD(2013)504314 PE 504.314v02-00 AGRI
Janusz WOJCIECHOWSKI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility EN

20-09-2012 BUDG_AD(2012)492829 PE 492.829v03-00 BUDG
Göran FÄRM

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on promoting legal literacy EN

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Tite ar lár
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Antigoni PAPADOPOULOU Antonyia PARVANOVA Nikolaos SALAVRAKOS Eleni THEOCHAROUS Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Dáta oscailte : 09-09-2013
Dáta don titim ar lár : 09-12-2013
Líon na sínitheoirí : 58 - 10-12-2013

Dearbhú i scríbhinn on the protection of children in cases of abduction, including in the context of child custody disputes EN

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Tite ar lár
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Gesine MEISSNER Antigoni PAPADOPOULOU Antonyia PARVANOVA Nikolaos SALAVRAKOS Eleni THEOCHAROUS Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Dáta oscailte : 09-09-2013
Dáta don titim ar lár : 09-12-2013
Líon na sínitheoirí : 91 - 10-12-2013

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg