Please fill this field
Peter JAHR Peter JAHR
Peter JAHR

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Ghearmáin - Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Dáta Breithe : , Burgstädt

8ú Téarma Parlaiminteach Peter JAHR

Grúpaí polaitiúla

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (an Ghearmáin)

Comhalta

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Achainíocha
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Chomhphobal na nAindéas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Achainíocha

Comhalta ionadaíoch

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 14-07-2014 / 29-09-2014 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais d’AE-den tSeirbia
 • 30-09-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais de AE agus den Úcráin
 • 30-09-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 18-12-2017 / 19-03-2018 : An Coiste um Rialú Buiséadach
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : An Coiste Speisialta um nós imeachta údaraithe AE maidir le lotnaidicídí

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the Interim report on MFF 2021-2027 – Parliament’s position in view of an agreement EN

10-10-2018 AGRI_AD(2018)625204 PE625.204v02-00 AGRI
Peter JAHR

OPINION on Implementation of the Plant Protection Products Regulation EC/1107/2009 EN

22-06-2018 AGRI_AD(2018)615454 PE615.454v02-00 AGRI
Peter JAHR

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2015, Section III – Commission and executive agencies EN

27-01-2017 AGRI_AD(2017)592130 PE592.130v02-00 AGRI
Peter JAHR

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC EN

21-02-2019 PETI_AD(2019)629635 PE629.635v02-00 PETI
Cecilia WIKSTRÖM

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scor d’athruithe séasúracha ama

20-02-2019 AGRI_AD(2019)630764 PE630.764v02-00 AGRI
Ulrike MÜLLER

OPINION on the implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework EN

21-01-2019 PETI_AD(2019)606045 PE606.045v02-00 PETI
Josep-Maria TERRICABRAS

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Written explanations of vote

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

17-01-2019

Wir stimmen mit den Empfehlungen der Ombudsfrau weitestgehend überein. Wir fordern ein gleiches Maß an Transparenz im Rat wie im Parlament, da beide gleichgestellte Ko-Legislatoren sind. Dennoch ist es uns wichtig, dass Verhandlungen unter Verschluss stattfinden können, um Verhandlungsergebnisse nicht zu beeinflussen.

16-01-2019

Wie jedes kontroverse Thema, kann auch dieser Bericht unterschiedlich interpretiert werden: Für mich ist es besonders wichtig, dass zukünftig Zulassungsverfahren und die Festsetzung von Werten wissenschaftlich basiert und von Ideologie befreit stattfinden.
An dieser Stelle deshalb ein Tipp an meine Kollegen: Wissenschaftliche Fakten lassen sich nicht durch Mehrheitsentscheidungen verändern.

15-11-2018

. – Ich freue mich, dass wir mit der heutigen Abstimmung eine so große Mehrheit für die Stärkung der Rechte unserer Bahnfahrer erreicht haben. Die neuen Vorschriften gelten europaweit und sind einfach durchsetzbar: Im Falle von Verspätungen kann man nun mit einer fairen und angemessenen Entschädigung rechnen. Passagiere, deren Zug mehr als zwei Stunden zu spät kommt, sollen den Ticketpreis vollständig zurückerstattet bekommen. Mit diesen neuen Regeln bringen wir die europäischen Eisenbahnunternehmen dazu, pünktlicher und effizienter zu werden. Zudem schaffen wir mit den neuen Entschädigungsregeln Rechtssicherheit für Fahrgäste und Eisenbahnunternehmen gleichermaßen.

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg